Harel Bashiri - IT
ייבוא רשימת אנשי קשר ממערכות שונות ל-Outlook (GMAIL\Zimbra)

ייבוא רשימת אנשי קשר ממערכות שונות ל-Outlook (GMAIL\Zimbra)

במאמר זה נסביר ונדגים כיצד אפשר לייבוא רשמת אנשי קשר ממוצרי ה-Mail השונים אל מערכת outlook.

במאמר זה נסביר ונדגים כיצד אפשר לייבוא רשמת אנשי קשר ממוצרי ה-Mail השונים אל מערכת outlook.

הבעיה:  כאשר רוצים להעביר את אנשי הקשר אבל מה שמקבלים בתוצאה לאחר הייבוא \ כאשר פותחים את קובץ ה CSV בתוכנת האקסל זה בדרך כלל הרבה ג’יבריש או לחלופין סימני שאלה ???? .

הפתרון : 

  1. בשלב הראשון אנחנו נבצע ייצוא ל CSV מתוך מערכת המיילים הקיימת (gmail\zimbra וכו’ )
  2. בשלב השני יש לפתוח את הקובץ באמצעות Notepad . ולא באמצעות אקסל!
  3. כאשר פותחים את קובץ ה CSV בnotepad רואים את כל הנתונים בצורה תקינה לחלוטין! – וזה הפרמטר שלנו לדעת אם זה יצליח אם לא.
  4. יש לבצע שמירה בשם  , כאשר השם החדש יהיה בפורמט של 

הראל בשירי

1 comment

עקוב אחרי

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Most popular

Most discussed