Harel Bashiri - IT

פקודות בסיסיות ומושגי ייסוד – טכנאי PC

בעמוד זה נסקור את המושגים הבסיסים והפקודות שכל טכנאי PC חייב לדעת , מושגים אלו יכולים להופיע בראיון עבודה , במבחנים וכמובן שבזמן העבודה השותפת

בעמוד זה נסקור את המושגים הבסיסים והפקודות שכל טכנאי PC חייב לדעת , מושגים אלו יכולים להופיע בראיון עבודה , במבחנים וכמובן שבזמן העבודה השותפת
PINGהפקודה מאפשר לנו לבדוק תקשורת מנקודה א’ ( המחשב הנוכחי) לנקודות ייעד (מחשב,שרת,כתובת אתר , IP , שם מחשב וכו’ )לפקודה PING ישנם מספר רב של פרמטרים , מומלץ מאוד לעבור על כולם באמצעות :
Ping /help
Tracertפקודה סופר חשובה (שהרבה שוכחים בראיונות עבודה) במידה ואנחנו רוצים לבדוק את “שלבים” שאנחנו עובדים עד לנקודה ייעד .בכל פעם שיש לכם תקלה שמשהו לא עובד (תקשורת,אתר שלא נפתח לכם,הגדרות רשת קתינות אבל אין אינטרנט וכו’ ) פקודה מצוינת לפתרון התקלה
DNSשירות שאחראי על המרת הכתובת \ שם (www.it-admin.co.il) למספר IP אם PING עובד לכם אבל אין אפשרות להיכנס לאתר אינטרנט תבדקו ה DNS שלכם באמת עובד.
DHCPשירות שתפקידו לחלק כתובות IP , במידה ולא קיבלתם כתובת IP שימו לב אם שירות הDHCP פעיל , במידה ולא תנסו להגדיר ידנית.
D.G“שער היציאה ” – זה הראוטר\FW שממנו כל הבקשות עוברות לאינטרנט
GPOאחד הרכיבים שמותקן בזמן התקנת DC , משמש עבור קביעת חוקים וחוקיות עבור משתמשים\מחשבים .GPO הינו כלי מאוד מאוד רכב והיקפי, בכל רגע נתון יכול להיות שנצטרך להשתמש בו. על השימוש שבו נדבר במדבר הבא.
AD – Active Directoryזהו הרכיב שמנהל לכם את הארגון מבחינת אוביקטים של משתמשים\מחשבים\מדפסות\קבוצות וכו’ .אחד הרכיבים הכי הכי חשובים ברשת , על השירות ועל טיפים לניהול שלו נדבר במאמרים הבאים
exFAT/FAT32/NTFSמספר סוגים של מערכות קבצים,כאשרר FAT32 זה הסוג הישן יותר ועם מגבלות קשות כמו למשל אי אפשר לשמור קובץ של למעלה מ 4GB בתוך אותו כונן.
MBR\GPT MBR – Master Boot Recored – הינה הגדרה מחיצה שהגודל של המחיצה יכול להיות רק עד 2TB .
GPT – GUID Partitions Table
הגדרת מחיצה שבה אין את ההגבלה לגודל הכונן כמו שיש בMBR.
ipconfigפקודה לגילוי כתובת IP של המחשבipconfig /all
ipconfig /flushdns
קובץ “HOST”קובץ שקיים בכל מחשב תחת הנתיב C:\Windows\System32\drivers\etc , השימוש של הקובץ הוא עיבור כתיבת שורות המרה משם ל IPהשימוש העיקרי הוא כאשר אנחנו רוצים להוסיף \ להפנות כתובות אינטרנט לכתובת שונה . למשל ניתן להגדיר שכל מי שירשום במחשב את האתר www.it-admin.co.il זה יפנה אותו לכתובת IP אחרת . “מעין שרת DNS מקומי”

הראל בשירי

עקוב אחרי

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Most popular

Most discussed